Điều khoản dịch vụ

Quyền riêng tư

Chính sách của Hải Nhân về quyền riêng tư của bạn đối với các dữ liệu như sau:

1. Bảo mật: Hải Nhân cam kết giữ bí mật / không chia sẻ / không bán đối với toàn bộ thông tin của bạn bao gồm thông tin liên hệ, nội dung website, nội dung email & các nội dung có liên quan khác phát sinh trong quá trình giao dịch, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan thực thi pháp luật tại Việt Nam.

2. Liên kết ngoài: Để tăng tối đa tiện ích phục vụ cho các yêu cầu của bạn, Hải Nhân có sử dụng một số dịch vụ / liên kết ngoài (ví dụ như Google Analytics...), những chính sách về quyền riêng tư trong trường hợp này nằm ngoài phạm vi của Hải Nhân và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc họ sử dụng thông tin của bạn.

Xem thêm
Quy định sử dụng