Hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng email
Trang này cung cấp các link hướng dẫn cài đặt, sử dụng cần thiết cho bạn khi bắt đầu sử dụng các dịch vụ hosting của chúng tôi.
11/06/2013
Sửa đổi thông số trên iPhone, iPad với bảo mật SSL
Hướng dẫn sửa đổi các thông số trên iPhone, iPad để sử dụng SSL, giúp bảo mật trong quá trình gửi nhận email
29/05/2013
Cài đặt email POP3, IMAP trên Microsoft Outlook với bảo mật SSL
Hướng dẫn cài đặt địa chỉ email theo tên miền trên Microsoft Outlook & sử dụng kết nối được bảo mật bằng SSL
29/05/2013
Sửa đổi thông số trong Microsoft Outlook để sử dụng SSL
Hướng dẫn sửa đổi các thông số trong Microsoft Outlook 2007 để sử dụng SSL, giúp bảo mật trong quá trình gửi nhận email
29/05/2013
Cài đặt email POP3, IMAP trên iPhone, iPad với bảo mật SSL
Hướng dẫn cài đặt địa chỉ email theo tên miền cho iPhone, iPad & sử dụng kết nối được bảo mật bằng SSL
28/05/2013
Trang

Trang chủ  |  Thiết kế web  |  Tư vấn  |  Về chúng tôi  |  Hỗ trợ  |  Liên hệ 
© 2006 - 2016 Hải Nhân - Tạo ra sự khác biệt - Quy định sử dụng - Quyền riêng tư