Kiến thức

Kiến thức

Chuẩn bị nội dung cho thiết kế web

Thiết kế web, nhưng đưa nội dung gì, thể hiện như thế nào trên website là một việc quan trọng. Website chính là người phát ngôn âm thầm & siêng năng nhất.

Tại sao công ty cần thiết kế web?

Công ty tôi rất nhỏ, chỉ gồm có tôi và hai nhân viên nữa, và sản phẩm của chúng tôi không thể bán trực tuyến. Vậy có thực sự cần thiết kế trang web không?

10 lý do thiết kế web cho doanh nghiệp

Thiết kế web cho doanh nghiệp, khẳng định thương hiệu & tiếp cận hàng tỉ khách hàng tiềm năng trên toàn thế giới...

Tại sao phải thiết kế web lại?

Sau nhiều năm hoạt động, chúng tôi nhận thấy những doanh nghiệp bắt đầu triển khai kinh doanh trên Internet thường gặp phải những hạn chế khi thiết kế web mà hậu quả là một khoảng thời gian ngắn sau thì phải bắt đầu lại từ đầu.

Biên soạn nội dung cho thiết kế web

Bắt tay vào vào biên soạn nội dung khi thiết kế web, hãy bắt đầu với những lợi ích thuyết phục nhất của trang web của bạn và chuyển nó thành một tiêu đề nét đậm. Đừng bắt đầu bằng khẩu hiệu chào đón không có nghĩa gì cả...