Bảo mật việc gửi nhận email với giao thức SSL

Hải Nhân đã cài đặt thêm các giải pháp bảo mật bằng SSL để phục vụ việc gửi nhận email an toàn của khách hàng. 

Đây là một tính năng cao cấp mà Quý khách có thể sử dụng hoặc không. Ngay từ bây giờ, nếu Quý khách có nhu cầu bảo mật bằng SSL thì có thể cấu hình các thiết bị, máy tính sử dụng các tính năng bảo mật cao cấp bằng SSL cho việc gửi nhận email.

Xin xem thêm các hướng dẫn bên dưới hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để được trợ giúp.

Các thông số cấu hình chung cần sửa đổi:

Incoming mail server: hainhan.com
IMAP port 993
POP3 port 995

Outgoing mail server: hainhan.com
SMTP port 587

Đường dẫn truy cập web-mail: https://www.hainhan.com/webmail/ 

Các hướng dẫn chi tiết: 

- Hướng dẫn sửa đổi thông số trong Microsoft Outlook.

- Hướng dẫn sửa đổi thông số trên các thiết bị Apple

- Hướng dẫn cài đặt mới account email trong Microsoft Outlook.

- Hướng dẫn cài đặt mới account email các thiết bị Apple

Xem thêm: SSL là gì?

Hải Nhân

Bài viết khác

Trang chủ  |  Thiết kế web  |  Tư vấn  |  Về chúng tôi  |  Hỗ trợ  |  Liên hệ 
© 2006 - 2016 Hải Nhân - Tạo ra sự khác biệt - Quy định sử dụng - Quyền riêng tư