Câu hỏi thường gặp

SSL là gì?

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ & máy tính người dùng. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi luôn được bảo mật & an toàn. SSL là một chuẩn công nghiệp được sử dụng bởi nhiều công ty trong việc bảo vệ các giao dịch trực tuyến với khách hàng của họ. 

Trong các giao dịch trực tuyến, ví dụ như điền thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng vào form mua hàng trực tuyến hay gửi email chứa các nội dung kinh doanh quan trọng thì luồng dữ liệu trao đổi giữa máy chủ & máy tính người dùng có thể bị xem trộm. Việc áp dụng phương pháp mã hóa SSL trong các giao dịch trực tuyến làm cho dữ liệu của bạn không thể đọc được nếu chúng bị đánh cắp trong quá trình gửi nhận.

Dấu hiệu nào để nhận biết là dữ liệu đang được bảo vệ bằng SSL?

Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất khi bạn duyệt một trang web đang được bảo vệ bằng SSL là thanh địa chỉ xuất hiện icon ổ khóa (hoặc tương tự) & đường dẫn địa chỉ bắt đầu là dạng https:// thay cho http:// bình thường.

Để xem quá trình gửi email của bạn có được bảo vệ bằng SSL hay không, bạn có thể xem phần cài đặt của tài khoản email trong chương trình gửi nhận email của bạn - tìm phần chi tiết hoặc mở rộng của máy chủ email, xem phần đánh dấu sử dụng SSL đã được chọn chưa.

 

Cơ chế hoạt động của SSL

Máy tính / thiết bị của bạn làm thế nào để kiểm tra một SSL là có thực hay không?

 Khi máy chủ gởi cho máy tính / thiết bị của bạn một chứng chỉ SSL, máy tính / thiết bị sẽ gởi êu cầu chứng thực cho chứng chỉ này đến một số máy chủ lưu trữ các chứng chỉ số đã được phê duyệt. Các máy chủ này được thành lập bởi những công ty uy tín như GlobalSign, VeriSign, Comodo...

Về mặt kỹ thuật, SSL sử dụng mã hóa công khai (RSA). Kỹ thuật này giúp cho hai bên tự thỏa thuận một bộ khóa sẽ dùng trong suốt quá trình trao đổi thông tin sau đó. Bộ khóa sẽ thay đổi theo mỗi trong lần giao dịch kế tiếp, một người khác sẽ không thể giải mã ngay cả khi có được dữ liệu của máy chủ lưu trữ chứng chỉ số nói trên.

Hải Nhân

Xem thêm
Làm cách nào để được tìm thấy trên Google, Yahoo?
Web hosting là gì?
VPN - Mạng riêng ảo là gì ?