Về chúng tôi

Vì cộng đồng

Vì một thế giới tốt đẹp hơn - Hải Nhân luôn sẵn sàng tài trợ 100% cho các dự án thông tin vì cộng đồng bằng các tài nguyên & nguồn lực sẵn có. Nếu bạn đang thực hiện các dự án thông tin thỏa mãn điều kiện dưới đây:

 1. Phi lợi nhuận - Phi chính trị.

 2. Dự án có mục đích vì cộng đồng như:

  - Của các tổ chức từ thiện, tổ chức phi chính phủ có hoạt động minh bạch.
  - Giúp cải thiện cuộc sống, giảm nghèo.
  - Trợ giúp các đối tượng đặc biệt cần quan tâm của xã hội.
  - Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em.
  - Bảo vệ môi trường.

Xin đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

Một số dự án:

Chúng tôi hạnh phúc khi được chung tay góp sức với bạn vì một thế giới tốt đẹp hơn.