Hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng email

Chào mừng bạn đến với các dịch vụ email cao cấp của Hải Nhân,

Trang này cung cấp các link hướng dẫn cài đặt, sử dụng cần thiết cho bạn khi bắt đầu sử dụng các dịch vụ hosting của chúng tôi. Xin xem thêm các hướng dẫn bên dưới hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để được trợ giúp.

Các thông số cấu hình chung:

Incoming mail server: mail.hainhan.com / mail2.hainhan.com
POP3 port 110 / 995
IMAP port 143 / 993

Outgoing mail server: mail.hainhan.com / mail2.hainhan.com
SMTP port 25 / 465 / 587 / 2525

* Một số ISP cấm port 25 (là port chính thức cho giao thức gửi mail SMTP) để phòng tránh SPAM từ máy tính người dùng ra mạng internet, vì vậy chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng port 2525 với phương thức kết nối bảo mật là STARTTLS hoặc Auto để thay thế.

Đường dẫn truy cập web-mail: https://mail.your-domain.com/ 

Đường dẫn truy cập phần quản trị email, hoặc đổi mật khẩu: https://mail.your-domain.com/admin/ 

Các hướng dẫn chi tiết: 

- Hướng dẫn cài đặt mới account email trong Microsoft Outlook

- Hướng dẫn cài đặt mới account email trên các thiết bị Apple 

- Hướng dẫn sử dụng web-mail

- Hướng dẫn đổi mật khẩu

- Hướng dẫn quản trị các tài khoản email

- Xóa email khi hộp thư bị đầy 

- Các thông báo email thường gặp 

 

Hải Nhân Support

Xem thêm
Sửa đổi thông số trên iPhone, iPad với bảo mật SSL
Cài đặt email POP3, IMAP trên Microsoft Outlook với bảo mật SSL
Sửa đổi thông số trong Microsoft Outlook để sử dụng SSL