Hướng dẫn

Cài đặt email POP3, IMAP trên iPhone, iPad với bảo mật SSL

Để thiết lập truy cập POP hoặc IMAP vào e-mail của bạn trên Apple iPhone, iPad, hoặc iPod Touch & các kết nối được bảo mật bằng SSL, mời bạn làm theo các bước sau:

1. Chọn Settings trên thiết bị. Chọn phần Mail

2. Chọn Account...

3. Chọn Add Account4. Chọn Other

5. Chọn Add Mail Account

6. Nhập tên của bạn vào phần Name, địa chỉ email vào phần Email, mật khẩu vào phần Password. Phần Description là phần gợi nhớ cho tài khoản email của bạn thì thiết bị sẽ tự đề xuất cho bạn theo tên miền trong địa chỉ email của bạn, bạn có thể sửa lại tùy ý. Bấm Next để tiếp tục.

7. Bạn có thể chọn IMAP hoặc POP tùy theo yêu cầu sử dụng. Trong mục Incoming Mail Server & Outgoing Mail Server:

Phần Hostname, bạn cần nhập chính xác là mail.hainhan.com (hoặc tên hostname do nhà cung cấp dịch vụ email của bạn cung cấp), mỗi nhà cung cấp dịch vụ email sẽ có hostname khác nhau, nếu bạn không biết chắc, hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ cho bạn để được hỗ trợ,
Nhập địa chỉ email của bạn vào phần Username. Nhập mật khẩu vào ô Password.

8. Bấm Save để hoàn tất quá trình cài đặt.

Sau khi thiết bị của bạn kiểm tra các kết nối, xác nhận các chứng chỉ mã hóa SSL thì tài khoản email của bạn sẽ được thiết lập.

Quá trình cài đặt hoàn tất. Bạn đã có thể sử dụng địa chỉ email theo tên miền của bạn trên các thiết bị của Apple.

Xem thêm
Xóa email khi hộp thư bị đầy
Các thông báo email thường gặp
Cài đặt email POP3, IMAP trên iPhone, iPad