Hướng dẫn

Sửa đổi thông số trên iPhone, iPad với bảo mật SSL

Để sửa đổi các thông số trên iPhone, iPad để sử dụng SSL, giúp bảo mật trong quá trình gửi nhận email, bạn làm theo các bước sau:

1. Chọn Settings trên thiết bị. Chọn phần Mail, Contacts & Calendars

2. Chọn Account mail bạn cần thay đổi, chọn tiếp phần Account

3. Chọn phần SMTP 

4. Chọn phần Primary Server 

5. Hostname sửa lại thành hainhan.com, Use SSL chọn ON, Server port nhập số 587, bấm Done để lưu lại.

6. Bấm Account để quay lại phần Account. Bấm tiếp phần Advanced 

7. Use SSL chọn ON, Server port nhập số 993 nếu bạn đang dùng IMAP hoặc 995 nếu bạn đang dùng POP3. Bấm Account sau khi điều chỉnh xong.

8. Bấm Done để thiết bị lưu lại các thiết lập.

Quá trình cài đặt hoàn tất. Bạn đã có thể tiếp tục sử dụng địa chỉ email theo tên miền của bạn trên các thiết bị của Apple với giao thức mã hóa SSL.

Xem thêm
Cài đặt email POP3, IMAP trên Microsoft Outlook với bảo mật SSL
Sửa đổi thông số trong Microsoft Outlook để sử dụng SSL
Cài đặt email POP3, IMAP trên iPhone, iPad với bảo mật SSL